Fastighetsägare/BRF

En svensktillverkad lösullsisolering
gjord av gran och tall

Unika egenskaper direkt från vår Svenska natur

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall för isolering av hus
utan plastfolie men med en lufttät ångbroms.
Isolerar lika bra fuktigt som torrt.

Ekonomi

Ett energieffektivt isolerings-material i lösullsformat med god utfyllnad i väggar, vindar och bjälklag. Isoleringens täthet, energilagringsförmåga mellan kalla och varma perioder (natt och dag) ger god energiekonomi.

Miljöpåverkan

Termoträ tillverkas av ren gran- och tallfiber och bedöms som en cirkulär produkt eftersom den dessutom tillverkas i lösullsform. Förutom att den är förnyelsebar och återvinningsbar så har den enligt vår EPD en låg klimatpåverkan.

Brandsäkerhet

Termoträ Fire Protect har hög brand–skyddande effekt . Brandtypgodkänd för trästommar. Brandklass D-s2,d0 och REI 30 -REI120 i konstruktioner. För flervåningshus upp till 8 våningar och fler.

Ljudklass A

Med Termoträ i bjälklag och väggar kan ljudklass A erhållas i flera provade konstruktioner. Att ha god isolering i ett hus har många fördelar, särskilt när det gäller ljud.

Sättningssäkert

Termoträ sjunker inte ihop i konstruktionerna. Tack var rätt densitet fiberbindningar och fiberstruktur behåller isoleringen sin form.

Energieffektivt god utfyllnad

Isoleringens täthet, energilagringsförmågan mellan kalla och varma perioder (natt och dag) ger god ekonomi. Högre densitet ger bättre energilagringsförmåga.

Referenser

Termoträ har för närvarande tre hus/elementtillverkare som isolerar med Termoträ lösull. Dalahus, Norrlands Trähus och Grönbo.

Utbildning

Våra kvalitetssäkrade installatörer genomgår en utbildning i Termoträs lokaler i Järbo. Teoretisk och praktisk kunskap för att säkerställa ett korrekt utfört isoleringsarbete.

Vi hjälper dig!

Har du frågor och funderingar kring miljövänlig träfiberisolering? Tveka inte, vi hjälper dig hela vägen från val av isolering till färdig installation.

Reidar Berglund