Fastighetsägare/BRF

Energieffektivt, brandsäkert och miljövänligt!

Unika egenskaper direkt från vår Svenska natur

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall för tilläggsisoleringar och
isolering av hus utan plastfolie men med en lufttät ångbroms. För att se principritning på vägg och hörn – se Faktabanken och ladda hem Principritning
Isolerar lika bra fuktigt som torrt.

Ekonomi

Spar pengar genom att isolera med Termoträ. God utfyllnad ger låg energiförbrukning och en behaglig inomhusmiljö. Ett energieffektivt isoleringsmaterial i lösullsformat med god utfyllnad i väggar, vindar och bjälklag.

Miljöpåverkan

Termoträ tillverkas av ren gran- och tallfiber och bedöms som en cirkulär produkt eftersom den dessutom tillverkas i lösullsform. Förutom att den är förnyelsebar och återvinningsbar så har den enligt vår EPD en låg klimatpåverkan

Brandsäkerhet

Termoträ Fire Protect har hög brand–skyddande effekt . Brandtypgodkänd för trästommar. Brandklass D-s2,d0 och REI 30 -REI120 i konstruktioner. För flervåningshus upp till 8 våningar och fler

Sättningssäkert

Termoträ sjunker inte ihop i konstruktionerna. Tack var rätt densitet, fiberbindningar och fiberstruktur behåller isoleringen sin form

Ljudklass A

Termoträ erhåller ljudklass A i de flesta provade konstruktioner. Att ha god isolering i ett hus har många fördelar, särskilt när det gäller ljud.

Energieffektivt god utfyllnad

Isoleringens täthet, energilagringsförmågan mellan kalla och varma perioder (natt och dag) ger god ekonomi. Högre densitet ger bättre energilagringsförmåga.

Referenser

Termoträ har för närvarande tre hus/elementtillverkare som isolerar med Termoträ lösull. Dalahus, Norrlands Trähus och Grönbo.

Utbildning

Våra kvalitetssäkrade installatörer genomgår en utbildning i Termoträs lokaler i Järbo.

Återförsäljare

Önskar du som privatperson få svar på frågor som pris och installation? Hör av dig till någon av våra duktiga återförsäljare av Termoträ. Klicka på kartan nedan för kontaktuppgifter