Fastighetsägare/BRF

Masonite Beams Flexibla Byggsystem med Termoträ isolering c:a 20% lägre CO2 påverkan i jämförelse
med 6 vanliga byggsystem, enligt IVL-rapporten nr U6359 av professor Martin Erlandsson.
Sektionsbilder och värden hämtade från IVL Svenska Miljöinstitutets rapport.

CO2 och Miljö

Förnyelsebar råvara. Återbrukbar. Listat hos Svanen för användning i Svanenmärkta hus. Betyg “A” hos Sunda Hus. Sökbar hos Prodikt.

Ljud

Termoträ erhåller ljudklass A i de flesta provade konstruktioner. Att ha god isolering i ett hus har många fördelar, särskilt när det gäller ljud.

Brandsäkerhet

Alla typer av trähusstommar med brantypgodkännande i klasserna
REI 30 - REI 120.
Brandklass D.

Konstruktioner

Föreskrivningstexter, ritningar och artiklar finner du här. Med möjligheter till produktval som ger låg CO2-påverkanEkonomi

Spar tid - spar pengar! Snabbare isoleringsarbeten. God utfyllnad mot reglarna och skivorna i alla konstruktioner genom lösullen. Återanvändningsbar, isoleringseffekten finns kvar eftersom fibrerna inte påverkats.

Referenser

Se referensobjekt under fliken Fastighetsägare/BRF.