Fastighetsägare/BRF

Ekonomi - Fastighetsägare/BRF

Sänkta energikostnader

En bra isolering med goda isoleringsegenskaper ger sänkta energikostnader och jämnare temperaturer i hus och lägenheter, varmare på vintern och svalare på sommaren.

Många flerfamiljshus är isolerade med Termoträ. Husen är ihopsatta av färdiga block/element som tillverkats inomhus i fabriker helt färdiga med isoleringen monterad. Därefter transporterade till byggplatsen för att monteras ihop till ett färdigt hus.

För fastighetsägare som planerar att bygga nya hus bör man tänka på att vid tillverkningen av husblocken blir det billigare att isolera med lösull än med skivor. Tack vare det industriella systemet där isoleringen blåses på plats i konstruktionerna. Därmed blir hela bygget billigare.

St Ilian i Enköping

8-våningshuset St Ilian i Enköping. Ett hus isolerat med återanvändningsbar och cirkulationsvänlig träfiberisolering tillverkat av gran och tall. Brandklass REI 90 i vägg och REI 60 i bjälklagen.

Nydalahuset i Umeå

Nydalahuset i Umeå byggdes 2005, 5 våningar, som värmekamerabesiktigades efter montage utan en enda brist