Fastighetsägare/BRF

Ljud- Fastighetsägare/BRF

Termoträ och ljudisolering

Redan 2019 utförde Acouwood ett flertal ljudmätningar i två ekonomiska och ekologiska byggprojekt som vidareutvecklat ljudegenskaperna i ett lättbyggnadssystem isolerade med Termoträ.

I projekten Lusthusbacken och Karlgård i Piteå resp. Skellefteå har Acouwood uppmätt ljudklass A i nästan alla konstruktioner. Klas Hagberg som utfört mätningarna. Har skrivit en artikel om projekten i tidningen Husbyggaren n:r 6 , 2019.