Fastighetsägare/BRF

Ett industriellt isolerat blockelement med Termoträ lösull

Termoträ AB har idag en leveranskapacitet
på ca 70 000 m3 eller 3 000 ton isolering per år.

 

Bilden tagen ur fotodokumentationen av varje enskilt isolerat element i projektet Nydalahuset i 5 våningar, kv Sjöjungfrun, Umeå. Vid värmekameradokumentation av hela huset kunde man inte finna några defekter. 

Övriga fördelar

Som Blockhustillverkare har du mycket att vinna, både tid och pengar

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall för isolering av hus
utan plastfolie men med en lufttät ångbroms.
Isolerar lika bra fuktigt som torrt.

Ekonomi

Industriellt isoleringssystem sänker arbetstidskostnaderna väsentligt. Snabbare installationer och ett suveränt isoleringsresultat.

Sättningssäkert

Termoträ sjunker inte ihop i konstruktionerna. Tack vare rätt densitet fiberbindningar och fiberstruktur behåller isoleringen sin form

Brandsäkerhet

Termoträ Fire Protect har hög brand–skyddande effekt . Brandklass D-s2,d0 och REI 30 -REI120 i konstruktioner. För flervåningshus.

Miljöpåverkan

Termoträ tillverkas av ren gran- och tallfiber och bedöms som en cirkulär produkt eftersom den dessutom tillverkas i lösullsform.

Ljudegenskaper

Genom Termoträ:s höga densitet och lufttäthet motverkas ledning och luftljudtransport i provade konstruktioner. Ett flertal mätningar i fält ligger även till grund för beräknade ljudegenskaper.

Utbildning

Installatörerna och Återförsäljarna genomgår en utbildning i blåsteknik och materialkunskap hos Termoträ

Referenser

Termoträ har för närvarande tre hus/elementtillverkare som isolerar med Termoträ lösull. Dalahus, Norrlands Trähus och Grönbo