Fastighetsägare/BRF

Referenser - Fastighetsägare/BRF

Exempel på tidigare projekt

Termoträ har levererat vår kvalitetssäkra isolering och genomfört utbildningen i kvalitetssäkrade installationer i många flervåningshusprojekt.
2005 byggdes Nydalahuset i Umeå som värmefotograferades efter monteringen och inga brister noterades.
2019 Piteå 24 lägenheter i två våningsplan,
2020 Skellefteå 55 lägenheter i 5 våningsplan,
2020 Enköping 65 lägenheter i 8 våningsplan,
2022 Sollentuna 124 lägenheter i 3-5 våningsplan,
2023 Nynäshamn 62 lägenheter i 5 våningsplan.

Tidigare utförda projekt är Kvarngården, ett äldreboende i 3 våningsplan 1994.
Tunabergs äldreboende i 2 våningsplan.
Utbyggnad av Liseberg hotell Heden 1994
och därefter många skolor t ex Laggarbergs skola i Timrå, Sundsvall, skolor i Gävle m fl.

Referensprojekt