Fastighetsägare/BRF

Energi- Fastighetsägare/BRF

Mycket god utfyllnadsförmåga

Termoträ lösull fyller ut mycket bra in i skrymslen vid reglar och skarvar.

Utfyllnad av I-balk

Här ser man hur Termoträ fyller ut luftrörelsetätt mot en I-balk.

Stora utrymmen

Inblåsningstrycket är så högt att det även fyller ut i stora utrymmen

Små utrymmen

Termoträ har även god utfyllnad även i små utrymmen

Behagligt inomhusklimat året om

Varmare på vintern, svalare på sommaren

Beroende av konstruktionens totala värmelagringsförmåga.

Källa: BSPhandbuch och Svenskt trä

Värme / energilagringsförmåga

Termoträ har hög värme- energilagringsförmåga. Vilket är till fördel när temperaturen varierar utomhus. När det är varmt utomhus på dagen så lagras värmeenergin i isoleringsmaterialet, när det är kallt så kyls isoleringsmaterialet ner.

Fördelen med denna energilagringseffekt kan enkelt åskådliggöras i ovanstående exempel.
Där man, mellan kl 06.00 – 18.00 erhåller en värmeenergilagring i isoleringsmaterialet och därefter mellan kl 18.00 – 06.00 erhåller en avkylning av isoleringsmaterialet.
Om man har en konstruktion med ett isoleringsmaterial som lagrar energierna såsom i det ideala exemplet ovan. Då uppstår varken kylbehov eller värmebehov.
Det omvända gäller på sommaren och ett tjockt lager med isolering i konstruktionen. Då hinner inte värmen så snabbt “slå igenom” och tillföra så mycket värme inne i huset. Man kan uttrycka det så att materialet blir då avkylande och medför ett bättre innomhusklimat.