Fastighetsägare/BRF

Brand fastighetsägare/BRF

Brandtypgodkänd

Termoträ är brandtypgodkänd för träbyggnadsstommar av KL-trä, konstruktionsvirke och Masonite Beam I-balk i följande konstruktioner: Ytter-, inner- och lägenhetsskiljande väggar. Bjälklag, mellanbjälklag, vindsbjälklag samt snedtak. Se TG:e 16 56 03 och brandklass D-s2,d0, se dokumenten på sidan ”Faktabank”.

Exempel från verkligheten

Skyddat regelverk

Vid en brand i Södertälje brann hela vinden och taket av. Reglarna är förkolnade ner till nivån där isoleringen har skyddat. Den oskadade regeln syns när isoleringen har sjunkit ihop av vattnet från räddningskåren

Genombränning

Vid en kioskbrand i Järbo brann hela taket av. Branden pågick under ca 13 timmar men spred sig aldrig till butikslokalen under tack vare att Termoträ på bjälklaget skyddade mot genombränning.

Skyddat regelverk

Här syns de opåverkade reglarna som skyddats av isoleringen som sjunkit ihop av vattnet som räddningskåren sprutat på vid släckningen.