Fastighetsägare/BRF

Sättningar- Fastighetsägare/BRF

Testat sedan 1995

Termoträ påbörjade att testa sättningsegenskaperna under transport redan 1995 då Sveriges hustillverkare önskade levererar sina produkter till bl a Tyskland under en dålig byggkonjunktur i Sverige. En av dessa var Sjödalshus. 

Våra egna tester på sättningar har utvecklats under åren och vi anser att de är betydligt mer omfattande än vad som krävs av testmyndigheterna. Även vid tester där väggblock transporterats på lastbilar i många mil har inte några sättningar kunnat konstateras.

Skaktester

Vid ett av alla våra sättningstester för att se om isoleringen sjunker ihop kunde vi konstatera att isoleringen även sitter kvar mellan reglarna. Trots att vi lutar väggen enligt bild nedan.