Fastighetsägare/BRF

Miljö

Återanvändning

Den dagen huset rivs kan isoleringen återanvändas med en spånsug. Vi brukar säga att då halveras inköpspriset!

Trä binder ca 1,6 kg CO2 per kg. Termoträ är gjort av trä och binder alltså CO2 under hela sin livslängd.

Termoträ är:

En produkt som är biologiskt nedbrytbaar kan återföras till kretsloppet/skogen.

Se dokument från: Sunda Hus, Byggvarubedömningen, IVL-rapporten, Svanen samt vår EPD i vår faktabank.

Oändliga förnyelsebara råvaror.

Kontakta oss för offert!

Vi har utbildade installatörer över hela Sverige. Kontakta oss för offert och beställning!