Fastighetsägare/BRF

Utbildning - Blockhustillverkare

Utbildade installatörer och återförsäljare

Installatörerna och Återförsäljarna genomgår en utbildning i blåsteknik och materialkunskap hos Termoträ. Det är tack vare utbildningen som installatören erhåller kunskaperna i kvalitetssäkrade installationer med god utfyllnad och sättningssäkerhet.