Fastighetsägare/BRF

Sättningar- Blockhustillverkare

Tester för sättningar

Termoträ påbörjade att testa sättningsegenskaperna under transport redan 1995 då Sveriges hustillverkare önskade leverera sina produkter till bl a Tyskland under en dålig byggkonjunktur i Sverige. En av dessa var Sjödalshus. Se referensobjektet Einfamilienhaus in Brandenburg m fl projekt som återfinns under ”Äldre referensobjekt” under fliken ”Faktabank”. Våra egna tester på sättningar har utvecklats under åren och vi anser att de är betydligt mer omfattande än vad som krävs av testmyndigheterna. Även vid tester där väggblock transporterats på lastbilar i många mil har några sättningar inte konstaterats.

Nydalahuset i Umeå

Nydalahuset i Umeå byggdes 2005, 5 våningar, som värmekamerabesiktigades efter montage utan en enda brist

Lägenhetsskiljande vägg

Denna bild visar hur en delvägg av en lägenhetsskiljande vägg. Har skyddats med en duk och plastband under transport

Resultat efter transport

Visar resultatet efter transport. Dvs inga sättningar erhålles. Beroende av Termoträs höga densitet, täthet och starka fiberbindningar.

Skaktest

Vid ett av alla våra sättningstester för att se om isoleringen sjunker ihop kunde vi konstatera att isoleringen även sitter kvar mellan reglarna. Trots att vi lutar väggen enligt bild.