Fastighetsägare/BRF

Brand - Blockhustillverkare

Brandgodkänd!

Termoträ är brandtypgodkänd för träbyggnadsstommar av KL-trä, konstruktionsvirke och Masonite Beam I-balk i följande konstruktioner: Ytter-, inner- och lägenhetsskiljande väggar. Bjälklag, mellanbjälklag, vindsbjälklag samt snedtak.
Se TG:e 16 56 03 och brandklass D-s2,d0. Se dokumenten på sidan ”Faktabank”.

Vid brandtester hos RISE visar det sig att isoleringen sitter kvar mellan reglarna även efter att gipsskivorna fallit ner.

Brandmotstånd = Värmemotstånd

Att isoleringsmaterialet skall innehålla så många stillastående luftmolekyler som möjligt, även under själva brandförloppet, utan att smälta. Även förkolnade fibrer håller luftmolekylerna stilla.

 

Termoträ, opåverkat av brand i gul opåverkad form som alla vet att den isolerar
Termoträ som påverkats ca 2 minuter med gasolbrännare. Materialet brinner inte men ytan har förkolnat. Kolet förhindrar vidare brandspridning eftersom luften fortfarande står stilla mellan fibrerna.

Effekt vid brand

Skyddat regelverk

Vid en brand i Södertälje brann hela vinden och taket av. Reglarna är förkolnade ner till nivån där isoleringen har skyddat. Den oskadade regeln syns när isoleringen har sjunkit ihop av vattnet från räddningskåren

Genombränning

Vid en kioskbrand i Järbo brann hela taket av. Branden pågick under ca 13 timmar men spred sig aldrig till butikslokalen under tack vare att Termoträ på bjälklaget skyddade mot genombränning.

Skyddat regelverk

Här syns de opåverkade reglarna som skyddats av isoleringen som sjunkit ihop av vattnet som räddningskåren sprutat på vid släckningen.