Fastighetsägare/BRF

Ekonomi - Blockhustillverkare

Tid är pengar - Spar tid!

Termoträ är en dimensionslös isolering, dvs lösull, det innebär flera kostnadsfördelar för ett industriellt arbetsutförande med maskiner som blåser isoleringen på plats. Mycket snabbare än om man skall använda isoleringsmaterial i standardformat som ibland måste mätas, kapas och installeras i flera lager. Dessutom har lösullen kostnadsfördelarna enklare lagerhållning och “inget spill”. Man utbildar sig att installera produkten i till det närmast perfekta utförandet och med rätt mängd förhindras sättningar även om blocken transporteras från tillverkningsstället till arbetsplatsen för montage. Termoträ har sedan 1995 utfört interntester med sin produkt ur sättningssynpunkt inkl transport se referens Nydalahuset kv. Sjöjungfrun.

Exempel på isoleringstid

Exempel på isoleringstider för ett element med måtten: 7,5 x 2,5 x 0,24 m, 48 kg/m3

Industriella isoleringssystem

Termoträ har utvecklat ett isoleringssystem för isolering med lösull som inte är så komplicerat och används idag av våra elementhustillverkare Grönbo, Dalahus och Norrlands Trähus i sin produktion. Det innebär även att det inte för med sig så stora investeringar och det går fortfarande mycket snabbt att utföra isoleringsarbetet. Se ovannämnda exempel.

Det finns även ett isoleringssystem utecklat i Tyskland med en blåsplatta istället för en lans som beprövats med Termoträ med tillfredsställande resultat sedan 2015. Detta system kan byggas ut i olika nivåer för ökad grad av automatisering.

En dimension = små lager

Termoträ är dimensionslöst det innebär att man har bara en dimension i lager

Industriella isoleringssystem

Är du intresserad av isoleringssystem och lösullsisolering av blockelement?
Vänd dig till Reidar Berglund via mail eller telefon.