Fastighetsägare/BRF

Ljud - Blockhustillverkare

Termoträ och ljudisolering

2019 gjorde Acouwood AB fältmätningar av ljudisolering i två ekologiska projekt. I flervåningshus som var byggda med Termoträ och lättbyggnadsstomme mm. Där det var mycket höga ambitioner på ljudnivåerna för att försöka bli unikt bra.