Brand - Termoträ Fire Protect

Lika bra som standard i alla avseenden men har dessutom lika bra motståndskraft mot brand som stenull enligt Träteks rapport: L-rapport 9502007.

Lösull i den vanligaste tappningen. Högt värmevärde, dvs mycket bra isoleringsförmåga.

Ett lambdavärde på 0,038 borgar för ett ekonomiskt byggande.  Isoleringsmaterialet blåses på plats av auktoriserade installatörer och fyller ut på ett helt annat sätt en t ex skivor. Materialet installeras utan plastfilm men med en sk ångbroms vilket gör att hela installationen andas. Det gör att hela huset får en mycket behaglig inomhusmiljö, eller som vi säger: huset andas. Isoleringen som installerats på detta sätt ventilerar på ett naturligt sätt ut eventuell fukt. Termoträ isolerar dessutom lika bra fuktigt som torrt.
 

I jämförande brandförsök visar det sig att Termoträ skyddar träregeln lika effektivt som stenull med densiteten 30 kg/m3. Se sammanfattningen av SPs brandtest nedan.
Termoträ Fire Protect är klassad för REI 30, REI 60, REI 90 och REI 120, utan borsalt.

Bilden är tagen efter en takbrand på ett hyreshus i Södertälje, Telgebostäder, och visar hur väl isoleringen skyddat träregeln under branden. Man kan se en träregel som är helt opåverkad där isoleringen legat. Isoleringen har vid släckningen av branden sjunkit ihop något och den opåverkade regeln syns därför.

Sammanfattning av brandtest på SPTrä