Hus- och elementtillverkare.

De Hustillverkare vi samarbetar med hittar du här.

Viktigt är att vi nu har brandtypgodkännande för klasserna REI 30, REI 60, REI 90 samt REI 120 i konstruktioner med I-balk, homogen balk och CLT. För alla typer av konstruktioner i hus upp till 8 våningar.
 
Beträffande REI 120 konstruktioner i praxis, innebär det ett godkännande avseende brand att isolera hus upp till och med 16 våningar. I fullskaleprovet som gav oss REI 120  föll alla skivor ner efter cirka 90 minuter. Därefter stod branden, 1000oC, direkt mot isoleringen i 30 minuter till, utan sättning eller nerfall. Temperaturen på kalla sidan av väggen översteg aldrig 100oC.

För oss är det viktigt att isoleringen inte sätter sig i samband med transporter av prefabelement eller vid brandfallet. Därför har Termoträ utvecklat egna system för skakningsprov och sättningstest. Sättningsegenskaper testas i normalfallet på In Situ performed insulation. Dvs en vägg som isolerats på plats utsätts för skakningar för att se om isoleringen sjunker eller inte. In Situ testmetoden har idag ändrats, SS-EN15101-1:2013+A1:2019 Annex B, vilket innebär  att vi skulle kunna  gå ner i densiteter utan risk för sättningar. Vi har valt att inte gå ner i densiteter då vi anser att skakningarna enligt nya metoden motsvarar skakningen hos en mobiltelefon. Vi vill t ex inte riskera att det blir sättningar i väggarna på 8:e eller 9:e våningen.
Termoträ Original har testats när det gäller transporter redan 1995 när småhusindustrin påbörjade sin export till Tyskland. Sjödalshus var ett av våra testobjekt.

Ett lättbyggnadssystem i ett livscykelperspektiv. Läs Maria Blocks artikel i tidskriften Husbyggaren nr 1, 2020

Läs artikeln av Klas Hagberg om Karlgård där man har Ljudklass A. Till Artikeln.
Läs  artikeln där Martin Erlandsson, doktor i hållbart byggande på Svenska Miljöinstitutet, IVL
uttalar sig  angående Klimat- och miljöaspekter. Till Artikeln.


   Åttavåningshuset Kv. Eldkvasten  i Sollentuna, 152 lägenheter.


  Flerbostadshus S:a Karlgård i Skellefteå.
 

Exempel på öppna och slutna utföranden samt stående respektive liggande block.

Öppet utförande.                                                 Slutet utförande.
   

Stående block.                                                   Liggande block.  9 meter långt bjälklag.
   
 

Sättningstest av en lägenhetsskiljande vägg avsedd att finnas i en lägenhetsmodul.
Transporterar stående på lastbil i 2 veckor - inga sättningar noterade!!

                   Före transporten                                                             Efter transporten
  
Observera att isoleringen inte har sjunkit ihop alls. Den är helt intakt och inga springor eller sättningar.
 

Termoträ Fire Protect lösullsisolering. Stabilitetstest i vägg - utan skiva som skyddar mot nedfall.

  
Isoleringen sitter kvar i blocket trots den extrema lutningen.
 

Vi kan även erbjuda ett system för blockisolering där man ansluter en platta till isoleringsmaskinen.

Här kan du se filmen där det isoleras med isoleringsplattan.                                 

Till Start