Fastighetsägare/BRF

Brand- Arkitekter och Byggkonsulter

8-våningshuset St Ilian i Enköping. Ett hus isolerat med återvinningsbar och cirkulationsvänlig cellulosaisolering tillverkat av gran- och tallfiber.

Brandtypgodkännande

Alla typer av trästommar med brandtypgodkännande i klasserna REI 30 – REI 120.