Fastighetsägare/BRF

CO2 och Miljö

CO2 och miljö

100 % återanvändningsbar

Trä binder ca 1,6 kg CO2 per kg. Termoträ är gjort av trä och binder alltså CO2 under hela sin livslängd.

TERMOTRÄ är:
– Förnyelsebar genom nyplantering
– Återanvändningsbar med en spånsug
– Komposterbar – kan återföras till kretsloppet
– Energiåtervinningsbar

Faktainformation

Se dokument från: Sunda Hus, Byggvarubedömningen, IVL-rapporten, Svanen samt vår EPD i ”Faktabanken”.