Projekteringsanvisningar - för brandtypgodkända konstruktioner.

Hämta vårt brandtypgodkännande, TG 165603

Att tänka på innan isoleringsarbetet utförs när det gäller fack och regelverk.
Facken är separerade så ingen överblåsning kan ske mellan facken.
Alla smala fack med bredd understigande 145 mm är isolerade för hand. TIPS! Öka cc-avståndet på stående reglar för att undvika smala fack.
El/kabeldragningar sker i installationsskiktet om sådant finns. Sker dragningar i facket skall dessa fästas ordentligt och ske längs reglarna.
Det är säkerställt att alla fack är fria från utstickande spikar, skruvar och dylikt.


Principritning. Länk till pdf för skarpare illustration finns här: Principritning


     Eldragningsexempel