Minskad kondensrisk i isoleringen

Lösull i den vanligaste tappningen. Högt värmevärde, dvs mycket bra isoleringsförmåga.

Ett lambdavärde på 0,038 borgar för ett ekonomiskt byggande.  Isoleringsmaterialet blåses på plats av auktoriserade installatörer och fyller ut på ett helt annat sätt en t ex skivor. Materialet installeras utan plastfilm men med en sk ångbroms vilket gör att hela installationen andas. Det gör att hela huset får en mycket behaglig inomhusmiljö, eller som vi säger: huset andas. Isoleringen som installerats på detta sätt ventilerar på ett naturligt sätt ut eventuell fukt. Termoträ isolerar dessutom lika bra fuktigt som torrt.
 

Minskad kondensrisk i isoleringen.
 Termoträ® har samma isoleringsförmåga vid fukthalt 5-24% (0,038 W/m. C°)

Källa: Statens Provningsanstalt / 89ES 1006 B

Referensobjekt: Kvarngården
                           Villa Dario