Vårt kvalitetssystem för installationerna.

Vårt kvalitetssystem på installationsarbeten utvecklades under tiden 1984-1991 då Reidar Berglund tog fram Sveriges första Typgodkända lösullsprodukt för isolering av slutna konstruktioner, typ väggar.
 

Trädplanta

Råvaran

Perfekt isolering och installation.
Från växande skog, till spårbar råvara, till värmande Termoträ. Säkert inmonterat via våra auktoriserade installatörer.

Vår råvaruleverantör SCA är certifierade enligt miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 14001 och 9001.
Fördelarna för dig som kund med vårt kvalitetssystem är flera, bland annat:
  • Genom att Termoträ har en säkrad tillverkningskontroll och kontrollerad tillverkningsprocess garanteras den genomgående höga kvaliteten.
  • Termoträs goda isoleringsförmåga ger dig lägre energikostnader.
  • Hög kvalitet i själva arbetsutförandet gör att risken för fuktproblem är mindre.
  • Behörig lösullsleverantör i  branschföreningen Isolerarna
 
Utbildade installatörer.
      Installatörerna auktoriseras genom Termoträ AB och genomgår vår utbildning i blåsningstekniken. Utbildningen består av både teoretiska delar och praktiska övningar och prov. Maskinkunskap, installationskunskap med praktiska prov, entreprenadgenomförande och egenkontrolldokument.
 
Dessutom övervakande kontrollavtal med SP/RISE avseende produktkvaliteterna brand och värmeledningsförmåga etc.